Construim impreuna povestea noastra!

 

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

 Cap.1 DATE GENERALE

1. Prezentarea operatorului/titularului de activitate

Denumire societate – Golful Pescarilor S.R.L

Date de indentificare ale societatii/date de contact:

 • numar inregistrare ORC Constanta : J13/555/2013

 • cod unic de inregistrare: 31339776

 • sediul social: comuna Agigea, str.Meduzei, nr.6, lot 5, jud.Constanta

 • telefon/fax: 0731404041

 • e-mail: golfulpescarilor.restaurant@gmail.com

 • web: www.golfulpescarilor.ro

 

2. Date privind localizarea administrativ teritoriala a obiectivului

Golful Pescarilor SRL - Restaurant, este situat in comuna Agigea, str.Meduzei, nr.6, lot 5, judetul Constanta.

 

3. Principalele obiective ale gestionarii deseurilor

Prezentul programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea corespunzatoare codului CAEN rev.2: 5610- Restaurante a fost intocmit in conformitate cu prevederile art.44 din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deseurilor.

 

Obiectivele strategice propuse sunt in corelatie cu angajamentul Romaniei pentru:

 • prevenirea generarii deseurilor si reducerea cantitatilor generate;

 • recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu se poate evita;

 • abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri astfel incat un management riguros al acestora sa conduca la ruperea relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri;

 • stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, care sa includa cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun costuri excesive;

 • crearea sistemelor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, valorificate/reciclate /recuperate sau eliminate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului.

 

Obiectivele principale ale strategiei de gestionare a deseurilor sunt stabilite functie de ierarhia adoptata si implementata la nivel national::

- prevenirea generarii deseurilor

- pregatirea pentru reutilizare;

- reciclarea deseurilor;

- valorificarea deseurilor;

- eliminarea deseurilor.

 

4. Tinte strategice stabilite la nivel de societate

 

Tintele strategice stabilite de societate sunt:

 • imbunatatirea valorificarii deseurilor de ambalaje,

 • implementarea de masuri privind diminuarea risipei alimentare, reducerea pierderilor alimentare pe fluxul de preparare a hranei,

 • cresterea gradului de constientizare a personalului privind colectarea selectiva a deseurilor.

 

5. Activitati desfasurate in cadrul obiectivului

 

Activitatea desfasurata in cadrul societatii Golful Pescarilor SRL - RESTAURANT este corespunzatoare codului CAEN - 5610, si este reglementata prin Autorizatia de mediu nr.160/20.10.2016, revizuita in data de 12.10.2020.

 

.6. Principii generale si instrumente care stau la baza gestionarii deseurilor :

 • Principiul responsabilitatii poducatorului,

 • Principiul ”Poluatorul plătește”.

 • Principiul utilizării numai a proceselor și metodelor de gestionare a deșeurilor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si mediului inconjurator.

 • Instrumentul '' Platesti pentru cat arunci'.

 

7. Responsabilitati in cadrul structurii organizatorice

 

In cadrul obiectivului, in conformitate cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor si ulterior cu O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deseurilor, pentru a se asigura îndeplinirea prevederilor legale in domeniul gestionarii deseurilor, societatea a incheiat contract cu terta persoana, cu specializare in domeniul protectiei mediului, pentru verificarea conformarii obiectivului cu legislatia aplicabila activitatii desfasurate, in domeniul protectiei mediului, inclusiv gestionarea deseurilor.

Obiectivele stabilite la nivel de societate vor fi analizate periodic de catre administratorul societatii si terta persoana. In cazul constatarii unor neconformitati in modul de gestionare a deseurilor sau/si neconcordante cu prevederile prezentului program, se vor lua masurile corespunzatoare pentru conformare..

 

Cap. 2 MANAGEMENTUL DESEURILOR

 

2.1 Lista deseurilor si managementul deseurilor generate

 

Din activitatea desfasurata de catre societate, se genereaza cu preponderenta, urmatoarele categorii de deseuri :

 

Nr. crt.

Denumirea deşeului

Codul deşeului

Provenienţa

Cantităţi (kg/an)

Modul de stocare temporară

Mod de valorificare sau eliminare finală

1

Ambalaje hartie-carton

15 01 01

Activitate administrativa si aprovizonare cu marfuri alimentare

variabile

Container metalic Spatiu special amenajat

Vr - prin operatori autorizati

2

Ambalaje de materiale plastice

15 01 02

Activitate administrativa si aprovizonare cu marfuri alimentare , desfacere bauturi in cadrul restaurantului

 

variabile

Container plastic cu sac amplasat in spatiu l amenajat

Vr - prin operatori autorizati3Ambalaje metalice15 01 04

Aprovizonare cu marfuri alimentare , desfacere bauturi in cadrul restaurantuluivariabile

Container plastic cu sac amplasat in spatiu l amenajatVr - prin operatori autorizati4Ambalaje sticla

1

5 01 07

Aprovizonare cu marfuri , desfacere bauturi in cadrul restaurantului.

 variabile

Container plastic cu sac amplasat in spatiu l amenajatVr - prin operatori autorizati5

Deseuri municipale amestecate20 03 01

Activitate administrativa si restaurantvariabilePubeleD5-prin operator autorizat6

Ulei vegetal uzat20 01 25Preparare hranavariabile

Recipienti din material plasticVr - prin operatori autorizati

7

Deseuri nespecificate, de la spalare separator grasimi

19 08 99

Igienizare/spalare separator grasimi

variabile

Nu se stocheaza. Sunt preluate direct de firma care realizeaza operatia de spalare

Vr - prin operatori autorizati

 

 

2.2 Modalitati de colectare, stocare temporara, depozitare a deseurilor generate

 

Deseurile generate se colecteaza selectiv si se stocheaza temporar (pana la predarea lor), in recipienti inscriptionati si spatii special amenajate, astfel incit sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu (apa, aer. sol, flora si fauna), de a nu se crea disconfort prin mirosuri si zgomot si de a nu se afecta peisajul.

Colectarea si stocarea temporara se face functie de proprietatile fizico-chimice ale deseurilor, de compatibilitatile si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incit sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu si sanatatii umane.

Functie de tipul deseului, se utilizeaza recipienti din materal plastic, metalic, saci, si spatiu special amenajat.

Etichetele amplasate pe recipienti si/sau zonele de stocare temporara, contin informatii cu privire la denumirea deseului si codul deseului .

Dupa atingerea capacitatii de stocare temporara, deseurile functie de tipul lor sunt predate catre societatile autorizate pentru valorificare si/sau eliminare, in baza contractelor incheiate.

Deseurile municipale amestecate (deseuri menajere) se stocheaza temporar in europubele si sunt preluate de operatorul autorizat pentru salubrizare si transportate la depozitul de deseuri autorizat.

 

2.3 Transportul deseurilor generate din activitate

 

Transportul deseurilor generate din activitate se realizeaza de catre terti -societati autorizate pentru transport si colectare, functie de categoria/tipul deseurilor, cu respectarea prevederilor legale.

Transportul deseurilor se face numai catre societati care detin autorizatie de mediu pentru activitati de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare sau eliminare deseuri.

La realizarea transportului de deseuri se aplica prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, societatea ia masuri privind ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale si recomandarile din fisele de caracterizare a deseurilor periculoase.

 

.

Cap.3. MASURI DE PREVENIRE A GENERARII DE DESEURI SI REDUCEREA CANTITATILOR GENERATE

 

Prevenirea este prima optiune pentru evitarea generarii de deseuri prin actiuni si masuri premergatoare inca din faza de proiectare sau prin eficientizarea proceselor. Prevenirea generarii de deseuri precum si promovarea reciclarii si valorificarii deseurilor, conduce la cresterea eficientei utilizarii resurselor ca baza a cresterii economice durabile.

 

Golful Pescarilor si-a stabilit si implementat unele masuri si actiuni care sa conduca la prevenirea generarii de deseuri si reducerea cantitatilor generate, precum si la diminuarea risipei alimentare in conformitate cu prevederile Leg. 217/2016. Acestea sunt urmatoarele:

 • cresterea cantitatii de ambalaje de sticla returnabile catre furnizori/producatori,

 • stabilirea gramajelor portiilor alimentare, astfel incat sa se evite risipa alimentara, dar fara a se aduce atingerii raportului cantitate/calitate/pret.

 • evitarea de formare stocuri mari de alimente, comparativ cu desfacerea.

 • restrictii la cumpararea unor produse alimentare ce sunt supraambalate;

 • achizitionarea de marfuri alimentare de calitate pentru a se evita pierderile si degradarea rapida cu generarea de deseuri;.

 • utilizarea echipamentelor din dotare cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;

 • colectarea selectiva a deseurilor generate;

 • valorificarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

 • cresterea gradului de valorificare a deseurilor generate;

 • folosirea de personal calificat pentru e se evita risipa alimentara si generarea de deseuri.

 

 

Cap. 4. REZULTATE A IMPLEMENTARII ACTIUNILOR SI MASURILOR DE PREVENIRE GENERARE DESEURI:

 

 

Urmarea a implementarii masurilor de prevenire a generarii deseurilor, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

 • cantitatea de deseuri de ambalaje generate au fosr predate in procent de 100% in scopul valorificarii catre operatori autorizati,

 • nu au fost generate deseuri de materii care sunt improprii pentru consum ori procesare prin expirarea produselor alimentare.

 • personalul nou angajat pentru sezonul estival a fost instruit cu privire la fluxurile de deseuri si sistemul de colectare selectiva.

 

Intocmit Golful Pescarilor SRL
ing.Eugenia Costescu Balaceanu

administrator
Popa Daniel

Vezi meniul